เข้าสู่ระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

อัปเดตล่าสุด: 20 มิถุนายน 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและวิธีการของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเรา อีกทั้งยังแจ้งคุณเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงอธิบายการปกป้องตัวคุณเองด้วยกฏหมาย

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการ ดังนั้นในการใช้บริการของเรา หมายถึงคุณยินยอมในการจัดเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การตีความและคำจำกัดความ

 การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีความหมายตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงคำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกัน ไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

 

คำจำกัดความ

ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับคุณเพื่อเข้าถึงการบริการทั้งหมด หรือบางส่วนของการบริการของเรา

บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุม หรือถูกควบคุมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ง “การควบคุม” ในที่นี้จะหมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% ขึ้นไป ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆ

 

บริษัท หมายถึง UFABET (อ้างอิงถึง “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้)    

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้าชม รวมถึงการใช้งานอื่นๆ บนเว็บไซต์

 

ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

 

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าสู่การบริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้

 

ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการด้านข้อมูลในนามของบริษัท และยังหมายถึงบริษัทของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อจัดเตรียมการให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการวิเคราะห์การใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะรวบรวมจากการใช้บริการ หรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บ)

 

เว็บไซต์ หมายถึง UFABET เข้าถึงจาก https://www.ufabetx10.info/

คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าถึงและใช้บริการในนามของบุคคลดังกล่าว

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลส่วนตัว

ขณะใช้งานบริการของเรา เราอาจจะขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรา ที่จะสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึง (แต่อาจนอกเหนือจากนี้)

 

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเข้าสู่การบริการ 

ข้อมูลการใช้งานจะรวมถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (IP address) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์  หน้าบริการของเราที่คุณเข้าเยี่ยมชม วันเวลาที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนหน้าเพจเหล่านั้น หมายเลขระบุอุปกรณ์ตัวเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ 

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งในขณะที่คุณเยี่ยมชมหรือเข้าถึงการบริการของเราผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

 

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน เพื่อติดตามกิจกรรมบนการบริการของเรา รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนยีการติดตามที่เราใช้ ได้แก่ บีคอนส์, แท็ก, สคริปท์ ในการเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาและวิเคราะห์การบริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 

คุกกี้ หรือเบราว์เซอร์คุกกี้ – คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกใส่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือระบุว่าเมื่อไหร่ที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่กดยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของบริการของเราได้ เนื่องจากบริการของเราอาจมีการใช้คุกกี้ เว้นแต่ว่าคุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

 

เว็บบีคอนส์  – ในบางส่วนของบริการและอีเมล์ของเรา อาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ (เรียกอีกอย่างว่า Clear gifs, Pixel tags, และ Single-pixel gifs) ซึ่งจะอนุญาตให้บริษัท ยกตัวอย่างเช่น นับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเพจ หรือมีการเปิดอีเมล์ รวมถึงการเก็บสถิติเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เช่น การบันทึกความนิยมของส่วนใดส่วนหนึ่ง และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์) 

 

คุกกี้สามารถเป็น คุกกี้แบบถาวร หรือแบบชั่วคราว ซึ่งคุกกี้ถาวรจะคงยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์มือถือของคุณแม้ว่าคุณจะออฟไลน์แล้ว ในขณะที่คุกกี้แบบชั่วคราวจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเราใช้ทั้งคุกกี้แบบชั่วคราวและแบบถาวรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง

 

คุกกี้ที่จำเป็น

ประเภท – คุกกี้ชั่วคราว

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้

 

นโยบายคุกกี้/ ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท – คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 

คุกกี้การทำงาน

ประเภท – คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำขณะใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หรือการตั้งค่าภาษาของคุณ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บไซต์

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ หรือไปที่ส่วนคุกกี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาบริการของเรา รวมถึงตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา
  • เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนเข้าใช้บริการของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ของการบริการ ที่เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงได้
  • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ รายการสินค้า หรือการบริการที่คุณซื้อ หรือตามสัญญานอกเหนืออื่นใดที่คุณทำกับเราผ่านทางการใช้บริการ
  • เพื่อติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล์ โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือ เกี่ยวกับการอัปเดต หรือการแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตแจ้งเตือนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็นหรือควรปฏิบัติตาม
  • เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เราอยากนำเสนอเนื่องจากคล้ายกับสิ่งที่คุณเคยซื้อ หรือเคยสอบถาม อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
  • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจำกัดคำขอของคุณที่ส่งถึงเรา
  • เพื่อการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือถ่ายโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองในส่วนของผู้ใช้บริการของเราเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่จะมีการถ่ายโอน
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มการใช้งาน ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา หรือเพื่อประเมินและปรับปรุงการบริการ ผลิตภัณฑ์ การตลาด ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้

นโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์

เราไม่ให้บริการแก่บุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น เราไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครองและทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยทันที 

ในกรณีที่กฏหมายในประเทศของคุณกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นๆ 

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำพาไปที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอกำชับให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ เราจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล์ และ/หรือทางประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา

ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ อีกทั้งเราจะแก้ไขวันที่ “อัพเดตล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศในหน้านี้

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://www.ufabetx10.info/contact-us 

หรือสามารถติดต่อทาง Email : [email protected] หรือโทร 080-857-8843

Privacy Policy

Privacy Policy 

 Last updated: June 20, 2023


This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

Interpretation and Definitions

Interpretation
The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy :
Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.

Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to UFABET.

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.

Country refers to: Thailand
Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

Service refers to the Website.
Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Website refers to UFABET, accessible from https://www.ufabetx10.info/

You mean the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

First name and last name

Phone number

Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.

Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by : Us

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes :

To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.

For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

To contact You : To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

To manage Your requests :
To attend and manage Your requests to Us.

For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.

For other purposes : We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us : 

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us : By visiting this page on our website : https://www.ufabetx10.info/contact-us

Email : [email protected]

By phone number : 080-857-8843